People and Business in Nahavara

Nahavara is a city in India. Bomida.In has a database of 1324 names with address in detail so that you can contact for a business or realtion or friendship you are searching for.

Name Address
Kad Mohan Sadashiv Nhavara Shirur 412211
Kadam Arun Nivruti A/pnhavare Nhavara 412211
Gaikwad Madhav Jabaji A/p Nhavaratal Shirur 412211
Harihar Raju Fakkad A/p Nhavaratal Shirur 412211
Nimbalkar Govind Ramchandra A/p Nhavaratal Shirur 412211
Balu Popal Lokhande Kovegaonshirur Nhavara 412207
Lakhande Balu Popal Koregaonshirur Nhavara 412207
Bhujbal R. D. Shikrapurshirur Nhavara 412208
Raut Vithal Dashrath Shikrapurshirur Nhavara 412208
Shelar Kundlik Bhausaheb Nirvi Gaonnirvi Nhavara 412211
Shelke Anand Narayan Shirursanaswadi Nhavara 412216
Sub Post Master Nhavratal Sirur Nhavara 412211
Surshe Santosh Bhau Shikrapurshirur Nhavara 412208
Temgire Vijay Balasaheb Shikrapurshirur Nhavara 412208
Sarpanch Grampanchayat Ambale Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Dhumal Manutai Sukhdev 143amblea/p amble Nhavara 412211
Jambhulkar B B At Post Nhavaratal.shirur 412211
Mhasare Gulabrao At/post Shikrapur Nhavara 412081
Baheti Nandkishor Ramchandra A/p. Nagargaon,... Nhavara 412211
Bansode Pandurang Devidas M 101a/p nhavaratal shirur 412211
Balasaheb Kisan Bendre At Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Madanlal Bhikamdas Gelol A/p Nirvital Shirur Nhavara 412211
Sakore Babai Bhiwaji A/p Ambletal Shirur Nhavara 412210
Shelar Ankush Jalindar A/p Nagargaonshirur Nhavara 412211
Assistant Engineer Co Axial Maintenance Nhavara 412207
Bagwan Mansurali Yusufbhai A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bendre Arun Shankar A/p Amble Tal Shirur Nhavara 412210
Bendre Balasaheb Popat A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bendre Chandrashekhar Narayan A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bendre Dadasaheb Jawantrao A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412216
Bendre Parvati Shankar 41a/p amblea/p amble Nhavara 412211
Bendre Sahebrao Genbhau A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bendre Sunil Shridhar A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bendre Tanaji Ekanath A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412216
Bhandari Atulkumar Popatlal A/p Nimonetal Shirur Nhavara 412216
Bhosale Avinash Ekanath A/p Amble Tal Shirur Nhavara 412210
Birdavade Rajendra Dattatray A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Birdawade Janardhan Mahadu A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Bothra Kishor Chand A/p Nhavratal Shirur Nhavara 412211
Chavan Navnath Baban A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412201
Daundkar Jaywant Bhikoba A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Daundkar Ramchandra Pandurang A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Hinge Balkrishna Dadabhau A/p Nimonetal Shirur Nhavara 412216
Jadhav Shivaji Rajaram A/p Nimonea/p Nimone Nhavara 412210
Jambhale Bhausaheb Baburao A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412216
Nimbalkar Shamrao Vinayakrao A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Nimbalkar Shankarrao Dattoba A/p Ambaletal Shirur Nhavara 412210
Pune Zila Madhyawarti Sah Bank A/p Nimonetal Shirur Nhavara 412210
Santoshlal Nensukh Shetiya A/p Nimonetal Shirur Nhavara 412216
Sarpanch Grampanchayat A/p kurulital shirur Nhavara 412211